การย้ายต้นไม้จากพิ้นที่เดิมให้เติบโตขึ้นในพื้นที่ใหม่ เป้นเรื่องที่นิยมทำกันมากในปัจจุบัน เพราะไม่ต้องเสียเวลารอให้ต้นไม้ ต้นเล็กๆค่อยๆผลิดอกออกใบให้เติบโตขึ้นแต่ละฤดู เรามีทีมงานและอุปกรณ์เครื่องมือครบครันและความชำนาญในการย้ายต้นไม้ใหญ่ ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว