บริษัท เจ เอ็ม คลีนนิ่ง แอนด์ รักษาความปลอดภัย เจเจเอส จำกัด

เจเจเอส ซีเคียวริตี้ เปิดดำเนินการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ เช่น หมู่บ้าน,อาคารชุด,สำนักงาน,ศูนย์ราชการ,สถานศึกษา เรามีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอ “รักษามาตรฐาน บริการความปลอดภัย คือหัวใจของ เจเจเอส”

   เจเจเอสฯคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัยก่อนจัดส่งลงหน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความประทับใจ และอุ่นใจในการบริหารจัดการ อีกทั้งเราให้การใส่ใจ และมีมาตรฐานการตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัยของพนักงาน รปภ. โดยมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตการ และสายตรวจทั้งกลางวัน และกลางคืน คอยตรวจสอบควบคุมการทำงานและรายงานปฏิบัติงานมายังส่วนกลาง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า

https://image.freepik.com/free-vector/cleaning-windows-service_81522-4053.jpg